Västerkulla Hotell förvärvar Hotellfastighet i Norrköping

Västerkulla Hotell har idag tecknat avtal med Slättö II AB om förvärv av fastigheten Stadsvakten 4 i centrala Norrköping. Den under 2014 helrenoverade fastigheten har First Hotel Central och restaurang Stadsvakten som hyresgäster.
Totalt innehåller fastigheten cirka 3 100 kvm som bland annat fördelas på 76 hotellrum, wellnessytor, restaurang och bar. Norrköpings hotellmarknad har de senaste åren utvecklats positivt och uppvisar rumspris och beläggning som överstiger riksgenomsnittet.
”Det här är en riktigt bra hotellfastighet som passar perfekt in i vår portfölj- och expansionsstrategi vilken innebär att vi har för avsikt att förvärva hotellfastigheter i medelstora städer för cirka 5 miljarder kronor”, säger Clas Hjorth, VD i Västerkulla Hotell Holding AB.
Stockholm den 1 december 2016 Västerkulla Hotell Holding AB Clas Hjorth Verkställande direktör
Frågor besvaras av Clas Hjorth, 070-324 34 14

Västerkulla Hotell Holding AB är moderbolag i en koncern som investerar i hotellfastigheter och äger idag 13 hotellfastigheter med cirka 1 200 rum fördelade på 60 000 kvm. Fastigheterna är geografiskt utspridda över Sverige och hotellen drivs av hotelloperatörer under varumärkena Clarion Collection Hotels, Comfort Hotels eller First Hotels. Västerkulla Hotell Holding AB ägs bland annat av LO och Östersjöstiftelsen.

Västerkulla Hotell Holding AB, org.nr 556981-3214, Box 13046, 103 01 Stockholm