Antagen detaljplan för nytt bostadsområde Tumba Skog

Den 22 februari antog kommunfullmäktige i Botkyrka ny detaljplan för Tumba Skog. Se länk för detaljer. Totalt omfattar det nya bostadsområdet mellan 500-700 bostäder. Marken som består av 14 hektar, samägs av bolagen Bantorget Egendom, SHH och Fastighets AB Bodal.