Ett bolag inom LO

Bantorget Förvaltning AB är ett bolag inom Landsorganisationen i Sverige, LO.
Bolaget Bantorget Förvaltning har ett fåtal anställda vilka arbetar tillsammans med ekonomifunktionen på LO. I samband med en organisationsförändring 2014 fördelades tillgångarna till bolagen Bantorget Egendom och Bantorget Finans Aktiebolag.

Bantorget Förvaltning AB är moderbolag till följande bolag:

  • Bantorget Egendom innehåller fastighetsportföljen
  • Bantorget Finans Aktiebolag, innehåller finansportföljen
  • Bantorget Grafiska AB, bedriver tryckeri- och grafisk verksamhet
  • Bantorget Redovisning AB, tillhandahåller tjänster inom lönehantering, ekonomi- och telefonitjänster

Struktur Bantorget Förvaltning AB