Bantorget Förvaltnings integritets- och personuppgiftspolicy för bantorgetforvaltning.se

Vi behandlar alltid den information som våra samarbetspartners anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. När vi på den här sidan skriver "oss", "vi" eller "Bantorget Förvaltning" menar vi samtliga bolag som omfattas av policyn.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Du kan läsa mer om detta i Information om behandling av personuppgifter. Informationen beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter inom Bantorget Förvaltning och underliggande bolag som omfattas av vår gemensamma integritetspolicy.

Kontaktformulär och intresseanmälan

Bantorgetforvaltning.se använder formulär för att du ska kunna kontakta oss i olika frågor.

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Cookies

Bantorgetforvaltning.se använder cookies för webbsidan ska fungera på bästa sätt och för sidans säkerhet.
Genom att besöka oss accepterar du vårt användande av kakor.

Personuppgiftspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Det företag inom vår koncern som du har en relation med är personuppgiftsansvarigt för dina uppgifter. Du hittar uppgifter till våra bolag här.

Ändringar i integritetspolicyn

Redaktionen för bantorgetforvaltning.se förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen

Vill du veta mer?

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. För att kontakta webbredaktionen kan du skicka e-post till info@bantorgetforvaltning.se

Dataskyddsombud

John Haataja är dataskyddsombud i bolagen Bantorget Förvaltning AB, Bantorget Egendom AB, Bantorget Finans Aktiebolag samt i Bantorget Grafiska AB.
Han nås via e-post: dataskyddsombudet@lo.se

Vill du veta mer, kontakta oss via vårt kontaktformulär.