Styrelsen i Bantorget Förvaltning AB

Från vänster

Elisabeth Brandt Ygeman, Handelsanställdas förbund
Annika Nilsson, Landsorganisationen i Sverige, LO, ordförande
Christoffer Ahlqvist, Landsorganisationen i Sverige, LO
Anneli Jonsson, Seko, Service- och kommunikationsfacket

Länk styrelse-handlingar

Inloggning till Microsoft Office krävs för att ta del av styrelsegruppens handlingar.

Logga in