Styrelsen i Bantorget Förvaltning AB

Ordförande
Annika Nilsson, LO

Ledamot
Anneli Jonsson, SEKO
Elisabet Brandt Ygeman, Handels
Niklas Rengen, Kommunal
Lazslo Kriss, GS

Länk styrelse-handlingar

Inloggning till Microsoft Office krävs för att ta del av styrelsegruppens handlingar.

Logga in