Koncernchef Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson började 2017 som VD och som koncernchef i Bantorget Förvaltning AB med underliggande bolag.

Några frågor till Christoffer Jönsson

Kan du säga något om Bantorgets förvaltning av LO-koncernens tillgångar?
– LO-koncernens tillgångar utgår i huvudsak ifrån fastigheter och finansiella tillgångar. Allokeringen mellan tillgångsslagen är grovt uppskattat 2/3 fastigheter och 1/3 finansiella tillgångar. De finansiella tillgångarna utgår ifrån en fördelning som kan liknas vid en pyramid varvid tillgångar med högre risk är högt uppe i pyramiden. Medan huvuddelen av tillgångar utgörs av lägre risk.

Hur går det med Bantorgets fokus på hållbarhetsfrågor?
– Bantorget arbetar utifrån att samtliga placeringar skall vara hållbara. När de gäller de finansiella tillgångarna så försöker vi att alltid rikta in oss på fonder med hög ESG-status. Dvs fonder som aktivt utesluter innehav som inte är hållbara. Därtill så bedriver Bantorget ett initiativ som heter ESG4Real vars syfte är att skapa en standard för hållbart ägande och hållbar förvaltning. Bolaget heter RIA Sweden AB.

Du arbetade senast på ett amerikanskt finansbolag, något helt annat än den fackliga arbetarrörelsen. Vad har du för fördelar av att komma ”utifrån”?
– Att inte komma ifrån ”rörelsen” har fördelen att jag har ett annat perspektiv. Jag kommer ifrån ett amerikanskt finanskonglomerat vilket är oerhört olikt LO och dess sfär. Men eftersom jag drivs av resultat så spelar det mindre roll för vilken koncern jag arbetar för.

Du har både en jurist- och ekonomutbildning i ryggen. Vad har du med dig från ditt tidigare arbetsliv?
– Jag har en jur.kand. ifrån Stockholms universitet och en M.Sc. ifrån Handelshögskolan här i Stockholm. Det är nödvändigt för att kunna sätt sig in i komplexa sammanhang. Allt ifrån aktiebolagslagens regler till utvärdering av komplexa fondstrukturer.

Christoffer Jönsson
Christoffer Jönsson