Örenäs slott, Bantorget Förvaltning AB, egendom

Fastigheten ägs av Örenäs Slott Egendom AB.

Adress:
Örenäs Slott
Ålbodsvägen 193
261 63 Glumslöv

Fastigheten förvaltas av: Bantorget Förvaltning.

Våra hotell och konferensgäster tas omhand av vårt professionella driftsbolag.

Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
www.orenasslott.com