Bantorget Redovisnings VD Susanna Tiainen går till SEKO och blir Ekonomichef

Susanna började som VD i Bantorget Redovisning AB, november 2015. Susanna har varit central i att driva och utveckla processer i Bantorget Redovisning. Susanna har genomfört en rad åtgärder som har resulterat i en mer kundorienterad organisation. Vi önskar Susanna all lycka hos SEKO och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Susanna Tiainen börjar sin anställning hos SEKO den 1 april 2018.

Stockholm den 1 mars 2018

Christoffer Jönsson
VD Bantorget Förvaltning AB