Folkets Hus satsar på konferensfastigheter

Inför en stor satsning på att utveckla fastigheterna vid Norra Bantorget har AB Folkets Hus i Stockholm rekryterat Lars Sandberg till ny VD i bolaget. Han kommer närmast från Scandic där han varit med om att öppna såväl Grand Central vid Vasagatan 2011 som Haymarket i PUB-huset 2016.

– Bolaget står inför nya stora utmaningar och investeringar för att utveckla de befintliga fastigheterna. Vi har redan genomfört en teknisk inventering och spelplanen är uppritad. Nu ska vi uppgradera produkten, utveckla kongress- och konferensmöjligheterna, säger bolagets ordförande Erik Spernaes.

Ur www.fastighetssverige.se 2018-06-18