LO går in i satsning på bostäder ihop med SHH

SHH Bostad har tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal kommit överens om att om bilda mark- och bostadsutvecklingsbolaget SHH Landbolaget AB.
Det nya bolaget får initialt ett eget kapital om cirka 400 mkr samtidigt som bolaget förvärvar 685 bostadsbyggrätter från SHH samt 365 bostadsbyggrätter från LO och Bodal.
Fokus ligger på att tillgodose ekonomiskt tillgängliga bostäder Storstockholm och 1.050 bostadsbyggrätter tillförs till det samägda bolaget.
Ägandet fördelas med 50% SHH och 25% vardera LO (genom helägda Bantorget Utvecklings AB) respektive Bodal.

– Genom samarbetet erhålls ett finansiellt starkt bolag som tillför Storstockholm prisvärda bostäder i närtid. Första projektet säljstartas redan under våren, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

Företagen har redan tidigare samägt ett större bostadsprojekt i Tumba och det är de positiva erfarenheterna från detta samarbete har gjort att parterna nu träffat överenskommelse om att utvidga samarbetet till ytterligare ett tiotal bostadsprojekt i Sigtuna, Upplands Väsby, Ekerö, Botkyrka och Värmdö kommun.
SHH har i dag en pågående produktion av cirka 600 bostäder och för 2017 planeras produktionsstart av ytterligare 700 bostäder. SHH har därutöver en projektportfölj om ca 1.800 bostäder.

Ur Fastighetsvarlden.se 2017-02-14