Säljstart på Täljöhalvön i Åkersberga

En helt ny stadsdel växer just nu fram på natursköna Täljöhalvön i Österåker kommun, 30 minuter från Stockholm city. Bakom utvecklingsplanerna, vilka är fördelade över tre områden Täljö Strandäng, Näsängen och Kanalstaden, står Runö Fastigheter HB, som ägs av Bantorget Fastigheter AB (40 procent), Peab Bostad (30 procent) och Imprestor Fastighets AB (30 procent). Totalt handlar det om upp till 9.000 bostäder – de flesta med sjökontakt – vilket gör utvecklingsprojektet till ett av de större i hela Storstockholm.

I dagarna startar försäljningen av de första 360 bostäderna – 200 lägenheter samt 160 villor och radhus med egen liten trädgård och badrocksavstånd till havet – i Täljö Strandäng. Förskola, äldreboende, hotell och spa planeras också i området. Inflyttning påbörjas under 2018.

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Imprestors Magnus Birke, projektledare för Täljöhalvön, att samtliga byggrätter är tingade av fyra byggherrar: Bonava, Peab, Credentia och Svenska Vårdfastigheter.

Samtidigt pågår arbetet med detaljplanen i Näsängen med totalt 1.400 bostäder, i en blandning av flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor samt det tredje området, Kanalstaden, med upp till 7.000 planerade bostäder utmed Åkers kanal och Tunafjärden ända ner till Trälhavet.

Marken för samtliga delar av Täljöprojektet ägs av Runö Fastigheter, utom för Näsängen där även familjen Olsson och Runö Folkhögskola är ägare till den mark som detaljplanen omfattar.

Stadsplanerarna och arkitekterna har kunnat arbeta fritt från många av de begränsningar som befintlig bebyggelse brukar ge och utforma staden helt utifrån behoven hos de människor som ska bo där, till exempel genom ett större fokus än brukligt på gemensamma ytor. Parker, torg, strandpromenad och lekplatser ger tillfällen till spontant socialt umgänge och en affärsgata kommer att löpa genom området. Dessutom planeras en busslinje att i ett tidigt skede gå igenom stadsdelen och förbinda området med Roslagsbanan och Åkersberga Centrum.

– Vi lever i en tid av urbanisering och behöver bygga städer snarare än bostadsområden. Nyckeln till det är att planera för besökare. De ger underlag för butiker, service, restauranger och allting annat som vi vill ha i en intressant och levande stadsmiljö. På Täljöhalvön kommer både de som bor här och alla besökare att kunna njuta av den storslagna naturen med havet, strandängar och allmänna bryggor, avslutar Magnus Birke.

Ur www.fastighetsaktien.com 2017-09-08