Tre frågor till Lars

Namn: Lars Hildingsson
Titel: Vice ordförande i Byggnads.

Efter det första verksamhetsåret, hur tycker du att det har gått?
– En bra start med engagerad vd och styrelse som nu har en bra bild av bolagets innehav och fokusera på att vidareutveckla bolaget.

Hur ser du på ditt uppdrag i organisationen?
– Att vara ett aktivt bollplank till vd. Att se till att vi har ett engagerat och effektivt styrelsearbete som styr bolaget och uppfyller ägarnas uppsatta mål.

Vi blickar framåt, vad kommer vi att aktivt arbeta för?
– Vidareutveckla bolaget med en god riskspridning och bra avkastning med stor etisk hänsyn!

Lars Hildingsson
Lars Hildingsson