Tre frågor till Lars

Namn: Lars Hildingsson
Titel: Vice ordförande i Byggnads.

Hur går det?
– Det går bra, samtliga innehav utvecklas positivt och vi arbetar aktivt med våra innehav!

Hur ser du på ditt uppdrag i organisationen?
– Att vara ett aktivt bollplank till vd. Att se till att vi har ett engagerat och effektivt styrelsearbete som styr bolaget och uppfyller ägarnas uppsatta mål.

Vad är viktigast när vi blickar framåt?
– Att hålla fokus och arbeta långsiktigt med stor riskmedvetenhet efter våra uppsatta mål!

Lars Hildingsson
Lars Hildingsson