Malin Ackeholt, Lars Hildingsson, Gunilla Gustavsson, Thomas Kristoffersson

Styrelsen i Bantorget Egendom AB

Från vänster

Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket (HRF)
Lars Hildingsson, Byggnads, ordförande
Gunilla Gustavsson, IF Metall
Thomas Kristoffersson, extern expert

Länk styrelse-handlingar

Inloggning till Microsoft Office krävs för att ta del av styrelsegruppens handlingar.

Logga in