Tre frågor till Åsa-Pia

Namn: Åsa-Pia Järliden Bergström
Titel: LO-ekonom

Hur går det?
– Styrelsen är väldigt nöjda med det senaste året! Portföljen har gett en god avkastning, trots att räntorna är mycket låga. Utfallet är än så länge en bra bit över det årliga avkastningsmålet men på sikt tror vi att det kommer att bli en större utmaning att uppfylla de långsiktiga avkastningsmålen.

Hur ser du på ditt uppdrag i organisationen?
– Mitt uppdrag är att se till att styrelsearbetet fungerar väl och att alla i styrelsen får den information och det beslutsunderlag som krävs. Bolaget rekryterade en ny vd under 2017 och nu arbetar vi med att få en bra kommunikation mellan styrelsen och vd. Arbetet bådar gott för framtiden!

Vad är viktigast när vi blickar framåt?
– Lågräntemiljön gör att kraven på förvaltare ökar alltmer. Styrelsen har under året fattat beslut om en investeringsfilosofi som vi tror kommer vara en viktig bas i arbetet under många år framöver.

 

 

Åsa-Pia Järliden Bergström
Åsa-Pia Järliden Bergström