Tre frågor till Åsa-Pia

Namn: Åsa-Pia Järliden Bergström
Titel: LO-ekonom

Efter det första verksamhetsåret, hur tycker du att det har gått?
– Det har varit ett jätteroligt och spännande år! Vi har lagt stor vikt vid att formera styrelsens arbete och samtidigt levererat god avkastning.

Hur ser du på ditt uppdrag i organisationen?
– Mitt uppdrag är att se till att vi har ett väl fungerande styrelsearbete med bra kommunikation med VD.

Vi blickar framåt, vad kommer vi att aktivt arbeta för?
– Vårt mål är att skapa en god långsiktig avkastning för LOs kapital med social, facklig och miljömässig hänsyn i förgrunden.

Åsa-Pia Järliden Bergström
Åsa-Pia Järliden Bergström