Styrelsen i Bantorget Finans Aktiebolag

Från vänster

Johan Cederin, extern expert
Jari Visshed, Fastighetsanställdas Förbund
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO, ordförande
Gabriella Lavecchia, Seko

Länk styrelse-handlingar

Inloggning till Microsoft Office krävs för att ta del av styrelsegruppens handlingar.

Logga in