Styrelsen i Bantorget Finans Aktiebolag

Åsa-Pia Järliden Bergström

Åsa-Pia Järliden Bergström,
ordförande, LO

Jari Visshed

Jari Visshed,
Fastighetsanställdas Förbund

Johan Cederin

Johan Cederin,
extern expert

Gabriella Lavecchia,
Seko

Länk styrelse-handlingar

Inloggning till Microsoft Office krävs för att ta del av styrelsegruppens handlingar.

Logga in