Formgivning, digitaltryck och distribution

Bantorget Grafiska AB framställer trycksaker åt bland annat, Landsorganisation i Sverige, (LO). Bolaget har bred kompetens inom formgivningsarbete, digitaltryck och distribution av informationsmaterial. Bolaget bedriver affärsverksamhet sedan oktober 2014 och har ett fåtal anställda.

www.bantorgetgrafiska.se


Struktur bantorget Grafiska