Ricert certifierar inom ESG4Real

Ricert AB bildades 2016 och är det bolag som certifierar kapitalförvaltare och kapitalägare inom ESG4Real.

Bolaget har certifierat den första kunden, Pensionsbolaget Alecta.

Läs mer på www.ricert.se
Läs mer om projektet ESG4Real
Mer om ESG4Real-modellen på  RIA Sweden AB


Struktur Ricert AB