Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Steg för steg mot en mer hållbar värld

Bantorget Förvaltning AB är helägt av Landsorganisationen i Sverige, LO. Vi förvaltar LOs tillgångar genom våra dotterbolag.

Mot en mer hållbar utveckling

Bantorget Förvaltning ansvarar, genom sina dotter- och intresseföretag, för förvaltning av LO-koncernens tillgångar. LO har, liksom många andra institutionella investerare, som mål att generera en bra avkastning på sina investeringar och samtidigt använda kapitalet för att påverka omvärlden mot en mer hållbar utveckling.

Ett bolag inom LO fast på egna ben

Bantorget förvaltning arbetar aktivt med hållbarhet i investeringar. Vi är bland annat engagerade i projekt som syftar till att främja hållbara investeringar (ESG4Real). Vårt mål är att öka fokus på hållbarhetsfrågor och bli en föregångare inom ESG-frågor (Environment, Social och Governance) och genom detta få en långsiktigt stabil avkastning.
Läs mer om oss

Våra bolag

Bantorget Förvaltning AB är ett bolag inom Landsorganisationen i Sverige, LO. Bolaget Bantorget Förvaltning har ett fåtal anställda vilka arbetar tillsammans med ekonomifunktionen på LO. I samband med en organisationsförändring 2014 fördelades tillgångarna till bolagen Bantorget Förvaltning  och Bantorget Egendom Aktiebolag.

Våra fastigheter

Våra fastigheter finns i nära anslutning till Norra Bantorget. Då vi har flera fastigheter finns det kontorsytor på flera adresser och i olika storlekar, från det lilla bolaget till det större, med flexibla ytor.

Det centrala läget betyder att du har all tänkbar service runt hörnet. Vår förvaltare hjälper dig att komma till rätta i din nya lokal.Fler frågor?

Bantorget Förvaltning ansvarar, genom sina dotter- och intressebolag, för förvaltning av LO-koncernens tillgångar. LO har, liksom många andra institutionella investerare, som mål att generera en bra avkastning på sina investeringar och samtidigt använda kapitalet för att påverka omvärlden mot en mer hållbar utveckling.

Ställ din fråga här

Senaste nyheterna

Här kan du läsa om det senaste inom vår koncern.
Se alla nyheter

Leverantörer

Här är några av våra leverantörer, som vi haft ett bra samarbete med.
Bantorget Förvaltning

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.
Kontakt