Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bantorget Förvaltning

Affärsutveckling

Kontakta oss

Affärsutveckling

Bantorget Förvaltning AB med dess helägda dotterbolag och intressebolag gör att vi är verksamma inom många affärsområden som med stor del är kopplat till arbetarrörelsen. Det vi hanterar och arbetar med är till exempel:

  • Kapitalplacering
  • Fastighetsfrågor
  • Certifiering via ESG4Real
  • Redovisning och lönehantering

Men vi arbetar även med att strukturera interna styrdokument till styrelsearbetet inom koncernen så som:

  • Ägardirektiv
  • VD-instruktioner
  • Internt policyarbete
  • HR-frågor
  • Stöd i processer gällande HR/personal relaterade frågor

För bolag inom arbetarrörelsen kan vi även erbjuda stöd i affärsplanering och framtagande av affärsmodeller.