Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bantorget Förvaltning

Integritetspolicy

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som våra samarbetspartners anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. När vi på den här sidan skriver ”oss”, ”vi” eller ”Bantorget Förvaltning” menar vi samtliga bolag som omfattas av policyn.

Bantorget Förvaltning AB, med org. nr  556057-7388 och postadress Kungsgatan 64 5tr, 111 22 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Bolaget behandlar personuppgifter samt vid övriga kontakter. Som personuppgiftsansvarig är det Bolagets ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Bantorget Förvaltning har en gemensam IT-infrastruktur med vissa bolag inom koncernen. Transaktionerna med våra kunder samt tillhörande personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs centralt av bolaget. Bantorget Förvaltning har alltså det bestämmande inflytandet över dina personuppgifter och har genom avtal med övriga koncernbolag säkerställt kontroll och trygg hantering av dina personuppgifter.

INTEGRITETS- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vår integritets- och personuppgiftspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Det företag inom vår koncern som du har en relation med är personuppgiftsansvarigt för dina uppgifter. Du hittar uppgifter till våra bolag här.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bantorgetforvaltning.se samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som besökare på vår hemsida.

  • IP-adress och enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar och operativsystem).
  • Information om dina besök på vår hemsida genom cookies (t.ex. information om vilka sidor du besökt).
  • Korrespondens vid kontaktformulär/intresseanmälan.
  • Namn och e-postadress. I vissa fall adress, telefonnummer, personnummer, eventuell bild, uppgifter om yrkeserfarenhet och utbildning samt eventuella andra uppgifter som du kan komma att tillhandahålla oss med i ditt CV.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som besökare?

Bolaget samlar in dina personuppgifter från dig när du besöker vår hemsida eller när du tar kontakt med oss via kontaktformulär/intresseanmälan eller eventuellt när du söker jobb hos oss.

Bantorgetforvaltning.se samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig och på vilken grund (ändamål och laglig grund)?

a) För att underhålla, testa och förbättra vår hemsida. Nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av underhålla vår hemsida (intresseavvägning). Lagras i sex månader.

b) För att kommunicera med dig när du kontaktar oss via t.ex. e-post, telefon eller genom våra digitala kanaler. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kommunicera med dig när du tar kontakt med oss (intresseavvägning). Informationen lagras så länge ditt ärende pågår och en månader därefter.

c) För att förebygga och upptäcka missbruk av våra tjänster, t. ex. säkerhetsangrepp. Nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda vår IT-miljö från attacker och intrång (intresseavvägning). Lagras i sex månader.

d) Administrera och organisera rekrytering. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att rekrytera personal samt fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten (intresseavvägning och rättslig förpliktelse). Lagras till dess att anställningsförfarandet är avslutat och 24 månader därefter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Normalt lämnas dina personuppgifter till personuppgiftsansvariga som du har kontakt med, kommunicerar med eller har tecknat avtal med och som då är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. I övrigt överförs och delas dina personuppgifter med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning (så kallade personuppgiftsbiträden). Till exempel får våra leverantörer, såsom IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster tillgång till dina personuppgifter. Inga personuppgifter överförs till tredje länder om du som registrerad inte vill det (hanteras genom samtycket att använda cookies på vår hemsida).

Dina rättigheter 

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Bantorget Förvaltning vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillse att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt  och för att begränsa och förhindra risken att dina personuppgifter hamnar i fel händer.

Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Du har också rätt att i vissa fall felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Vidare har du rätt till att invända mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Att återkalla eller förändra ditt samtycke sköter du enklast via säkerhetsnålssymbolen längst ner på väster sida på vår hemsida www.bantorgetforvaltning.se.

Om du vill ta del av uppgifterna som vi har om dig och begära att få ett registerutdrag, kan du beställa det genom att maila till info@forvalt.se

Cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelser mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Läs mer här på hemsidan om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter. Ange ditt samtyckes-ID och datum för när du kontaktade oss gällande ditt samtycke. Här kan du läsa mer om vilka och hur cookies används.

Ändringar i integritetspolicyn

Redaktionen för bantorgetforvaltning.se förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. För att kontakta webbredaktionen kan du skicka e-post till info@forvalt.se eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.