Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Ett bolag inom LO

Om oss

Bantorget Förvaltning

är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LO's förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag.

De direkt ägda dotterbolagen är:
• Bantorget Egendom, i sig moderbolag för en koncern som förvaltar fastighetsportföljen m.m.
• Bantorget Grafiska bedriver tryckeri och grafisk verksamhet
• Bantorget Redovisning tillhandahåller tjänster inom lönehantering och ekonomitjänster såväl inom som utom koncern
• Responsible Investors Alliance Sweden (Ria Sweden) tillhandahåller rådgivning och utbildning för överensstämmelse med ESG4Real samt marknadsföring och rådgivning
• Ricert utfärdar certifikat i enlighet med ESG4Real för alla typer av institutionella kapitalförvaltare
Koncernkarta
Bantorget Förvaltning ansvarar, genom sina dotter- och intresseföretag, för förvaltning av LO-koncernens tillgångar. LO har, liksom många andra institutionella investerare, som mål att generera en bra avkastning på sina investeringar och samtidigt använda kapitalet för att påverka omvärlden mot en mer hållbar utveckling.

Mittemellan arbetarna och kapitalismen finns Bantorget Förvaltning. Vi ställer oss bakom LO´s, arbetarnas och förbundens kamp för allas rättigheter på arbetsmarknaden. För denna historiska och framtida kamp krävs det kapital. Detta kapital förvaltar Bantorget Förvaltning.

2020 lämnade Bantorget Förvaltning LO-borgen och flyttade till egna lokaler på Kungsgatan.