Markutveckling

Bantorget Egendom arbetar aktivt sedan en längre tid med markutveckling i syfte att erhålla byggrätter för bostäder. Vi är delägare i ett flertal projekt med potential för närmare 8 000 - 10 000 bostäder.

SHH Landbolaget AB

Bantorget Egendom äger 25 % i SHH Landbolaget AB. Bolaget har en projektportfölj med ca 1 100 bostadsbyggrätter samtliga inom detaljplaneprocess. Projekten finns i Sigtuna, Upplands Väsby, Botkyrka och Ekerö. Syftet med bolaget är utöver att utvinna detaljplaner att bygga och sälja merparten av bostäderna.

Hemmesta Värmdö kommun

Bantorget Egendom äger 40 % i Byggkultur i Sverige AB som i sin tur äger fastigheten Hemmesta 10:316 om 374 hektar jord och skogsmark i Värmdö kommun. Fastigheten är belägen i Hemmesta 2,5 mil öster om Slussen. I anslutning till fastigheten, i Hemmesta centrum, bedrivs detaljplan men bolagets fastighet omfattas för närvarande inte av planarbetet. Målsättningen för bolaget är att påbörja ett planarbete så snart som möjligt. 

Näsängen och Kanalstaden i Österåkers kommun

Bantorget Egendom äger 40 % i Runö Fastigheter HB som i sin tur äger fastigheterna Näs 7:1 och Näs 7:4, ca 180 hektar tillsammans, belägna på Näshalvön mellan Tunafjärden och Täljöviken i Österåkers kommun.  Den första planen med 360 bostäder antogs 2013 och samtliga byggrätter är sålda. Bolaget arbetar nu med den andra detaljplanen om ca 1200 bostäder. Österåkers kommun väntas fatta beslut om detaljplan i början av 2018. Nästa steg är att ta fram ett flertal detaljplaner inom fastigheten i ett projekt benämnt Kanalstaden. Kanalstaden angränsar till Åkersberga centrum söderut med delvis vattenkontakt. Kommunen har påbörjat arbetet med en strukturplan och närmare 5 000 bostäder planeras.
Läs mer på runofastigheter.se