Hotellfastigheter

Bantorget Egendom investerar i hotellfastigheter
Västerkulla hotell

Västerkullas 14 hotellfastigheter ligger i städerna: Umeå, Eskilstuna, Karlstad, Jönköping,  Skövde, Örebro, Norrköping, Nyköping, Varberg, Oskarshamn, Karlskrona och Helsingborg
Alla våra hotell har långa hyreskontrakt. Nio av hotellen drivs under varumärket Clarion Collection, tre av Comfort Hotell och två av First Hotell.
Sammanlagt har beståndet cirka 1 300 hotellrum.
Delägare i Västerkulla Hotell är Östersjöstiftelsen.
Läs mer på Västerkulla Hotell

Förvaltat fastighetsvärde utgör cirka 1,3 mdr.

Folkets Hus

Folkets Hus i Stockholm, har 360 hotellrum och en omfattande kongress- och konferensverksamhet. Fastighetsvärdet är 1,8 mdr.
Bolaget har ett flertal aktieägare där majoriteten utgörs av fackförbund.

Örenäs Slott

Bolaget bedriver hotell och konferensverksamhet på Örenäs Slott i Skåne. Slottet som har 114 hotellrum och ett modernt konferenscenter.  Länk till Örenäs Slott