Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bantorget Förvaltning AB

Styrelse

Elisabeth Brandt Ygeman

Ordförande

Mikael Victor

Hotell- och restaurangfacket

Lars Hildingsson

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Johan Lindholm

Seko, Service- och Kommunikationsfacket

Lars Randerz

Svenska kommunalarbetareförbundet

Sophie Pelli

Handelsanställdas förbund

Hans Wallvik

Extern styrelseledamot

VD och koncernchef

Från och med den 22 juni 2022 tillträdde Marcus Berggren som tf VD och Koncernchef i Bantorget Förvaltning AB med underliggande bolag. Marcus har varit anställd hos Bantorget Förvaltning sedan 1 december 2021 i rollen som CRM och asset manager och är väl insatt i koncernens alla bolag och verksamheter.

 

Vår tidigare VD och koncernchef Christoffer Jönsson började sin position 2017 och har arbetat som det fram tills den 22 juni 2022, under dessa år har han gjort följande omstruktureringar inom bolagen;

  • Finans – Omstrukturering av finansportföljen
  • ESG4Real – infört Sveriges största certifieringsprogram för institutionellt förvaltat kapital
  • Redovisning – Lönsamhets- och effektiviseringsprogram
  • Egendom – påbörjat att renodla fastighetsportföljen med ett nytt fastighetsteam; samt
  • Facket Medlemsförmåner – möjliggjort bolån för fackförbundens medlemmar till ett bra och rabatterat pris.

Utöver detta så leder han det dagliga arbetet med ett tryggt och avslappnat ledarskap.