Kontorsfastigheter

Bantorget Egendom investerar i kontorsfastigheter.
I första hand ligger våra kontor runt Norra Bantorget. Syftet är att samla beståndet till en välfungerande portfölj
och vi arbetar aktivt och nära våra förvaltare.

Fastigheter

Fastigheterna Klockan, Lagern och Spaden utgör tillsammans ca 45 000 m2.
Vi har runt 45 hyresgäster i såväl butiker som kontor. Det finns även 120 garageplatser.

Utveckling

Vi arbetar aktivt med att utveckla fastigheterna och det pågår arbete med att tillskapa cirka 8 000 m2 kontor.

Lagern 14, Bantorget förvaltning, fastigheter