Bolagen i Bantorget Förvaltning-koncernen

Bantorget Förvaltning

Bantorget Förvaltning AB är moderbolag för koncernen.


Bantorget Egendom

Koncernen förvaltar fastigheter genom dotterbolaget Bantorget Egendom AB

Bantorget Finans

Koncernen förvaltar finansiella tillgångar genom Bantorget Finans Aktiebolag.

Bantorget Grafiska

Bantorget Grafiska AB bedriver tryckeriverksamhet och grafisk verksamhet.

Bantorget Redovisning

Bantorget Redovisning AB tillhandahåller tjänster inom ekonomi, lön- och telefoni.

Bantorget Redovisning kan kollektivavtal.


Övrigt

Bantorget Förvaltning äger även aktier i Aftonbladet Hierta AB.

Dokument

Här hittar du alla dokument samlade.

Läs mer