Bolagen i Bantorget Förvaltning-koncernen

Bantorget Förvaltning

Bantorget Förvaltning AB är moderbolag för koncernen.


Bantorget Egendom

Koncernen förvaltar fastigheter genom dotterbolaget Bantorget Egendom AB

Bantorget Finans

Koncernen förvaltar finansiella tillgångar genom Bantorget Finans Aktiebolag.

Bantorget Grafiska

Bantorget Grafiska AB bedriver tryckeriverksamhet och grafisk verksamhet.

Bantorget Redovisning

Bantorget Redovisning AB tillhandahåller tjänster inom ekonomi, lön- och telefoni.

Bantorget Redovisning kan kollektivavtal.

RIA Sweden

Ria Sweden verkar på uppdrag av RIA International med bland annat licensiering och rådgivning gällande ESG4Real.

Ricert AB

Ricert AB är det bolag som certifierar kapitalförvaltare och kapitalägare inom ESG4Real.


Övrigt

Bantorget Förvaltning äger även aktier i Aftonbladet Hierta AB.

Dokument

Här hittar du alla dokument samlade.

Läs mer