Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Ett bolag inom LO

Bantorget Redovisning

Vi är ett bolag inom Landsorganisationen i Sverige, LO och vi ägs av Bantorget Förvaltning AB. Bolaget startades år 2003. Vårt säte och löneavdelning finns i Norrköping och vår ekonomiavdelning finns i Stockholm.

En redovisningsekonom eller en löneadministratör hos oss blir din huvudkontakt och ansvarar för att löneutbetalning sker enligt praxis och avtal eller att framtaget bokslut är i enlighet med god redovisningssed och färdigställda enligt överenskommen tidplan.

Vi arbetar strukturerat i en webbaserad helhetslösning för ekonomi- och lönehantering.
Ni får rapporter och följer redovisningen via kundportal och kontakt med kundansvarig medarbetare.

MED VÅRA EKONOMITJÄNSTER FÅR NI

Bantorget Redovisning AB sköter om kund- och leverantörsreskontra för organisationer och företag. Vi kan kollektivavtal.

I vårt avtal med er får ni

 • Fakturahantering via fakturaportalen
 • Löpande bokföring
 • Momsredovisning, skattedeklaration
 • Månads- och årsbokslut
 • Deklarationer
 • Årsredovisningar

Följ inkomna fakturor i fakturaportalen, attestera via mobilapplikation eller genom Internet.
Leverantörsfakturor arkiveras i den form de kommit och vi tillhandahåller lösningar för långtidsarkivering.
Avvikelserapportering följs upp vid kundmöten.

MED VÅRA LÖNETJÄNSTER FÅR NI

Våra  löneadministratörer ser till att hanteringen följer gällande kollektivavtal.

I lönebearbetning ingår:

 • tillgång till program online för att upprätta reseräkningar och tidrapportering
 • kontroll av inlämnat underlag
 • semesterårshantering
 • statistik till myndigheter
 • kontrolluppgifter till Skatteverket
 • support för lagar och avtal till personalansvarig
 • pensions- och försäkringsadministration

Kontaktuppgifter

Söker du en specifik person? Se nedan.

Mejladresser till lön och ekonomi,
lon@forvalt.se
ekonomi@forvalt.se

Postadress
Bantorget Redovisning
Box 2106
600 02 Norrköping

Fakturainformation

Vår fakturaadress

Vi anlitar Postnord Scanning för inläsning av alla leverantörsfakturor.

Bantorget Redovisning AB
Fack 55801542
R 855
106 37 Stockholm

Fakturor i SEK
standard.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor i annan valuta
standard.ut.mailinvoice@postenscanning.se

Denna adress måste återfinnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Om facknummer saknas kommer fakturan skickas i retur för komplettering.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss.

Fakturor till bolaget ställs med betalningsvillkoret 30 dagar.

Våra kunders fakturaadress

Bolagsnamn enligt registreringsbevis
Facknummer (åtta siffror i en följd 5580xxxx)
R 855
106 37  Stockholm

Informationskrav och utseende

Dessa uppgifter ska alltid stå på samma ställe på fakturan.

 • Bankgironummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Referens (anges under rubriken “Er referens” på fakturan)
 • OCR-nummer

Skicka fakturan via mejl? Se nedan

Personal

Melina Kronberg

Plats- och affärsområdeschef inom lön

073-254 30 31

Ghada Rabi

Löpande ekonomi och redovisning

076-115 42 34

Marita Saxman

Löpande ekonomi och redovisning

073-050 63 53

Anders Mörn

Löpande ekonomi och redovisning

076-117 99 03

Weronika Almén

Löpande ekonomi och redovisning

070-286 07 15

Oscar Dahlman (tjänstledig)

Löpande ekonomi och redovisning

Sofia Jonsson

Löpande lönehantering

070-286 71 46

Annica Rejsmar

Löpande lönehantering

072-531 36 76

Lena Törnqvist 

Löpande lönehantering

070-262 19 55

Per Björn

Löpande lönehantering

070-333 53 81

Petra Kaistila

Reskontra

070-286 52 13

Teija Broman

Reskontra

070-281 76 61

Catarina Lundgren

Reskontra