Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Ett bolag inom LO

Bantorget Redovisning

Vi är ett bolag inom Landsorganisationen i Sverige, LO och vi ägs av Bantorget Förvaltning AB. Bolaget startades år 2003. Vårt säte och löneavdelning finns i Norrköping och vår ekonomiavdelning finns i Stockholm.

En redovisningsekonom eller en löneadministratör hos oss blir din huvudkontakt och ansvarar för att löneutbetalning sker enligt praxis och avtal eller att framtaget bokslut är i enlighet med god redovisningssed och färdigställda enligt överenskommen tidplan.

Vi arbetar strukturerat i en webbaserad helhetslösning för ekonomi- och lönehantering.
Ni får månadsvisa rapporter och följer redovisningen via kundportal och kontakt med kundansvarig medarbetare.

MED VÅRA EKONOMITJÄNSTER FÅR NI

Bantorget Redovisning AB sköter om kund- och leverantörsreskontra för organisationer och företag. Vi kan kollektivavtal.

I vårt avtal med er får ni

 • Fakturahantering via fakturaportalen
 • Löpande bokföring
 • Momsredovisning, skattedeklaration
 • Månads- och årsbokslut
 • Deklarationer
 • Årsredovisningar

Följ inkomna fakturor i fakturaportalen, attestera via mobilapplikation eller genom Internet.
Leverantörsfakturor arkiveras i den form de kommit och vi tillhandahåller lösningar för långtidsarkivering.
Månatliga rapporter.
Avvikelserapportering följs upp vid kundmöten.

MED VÅRA LÖNETJÄNSTER FÅR NI

Våra  löneadministratörer ser till att hanteringen följer gällande kollektivavtal.

I lönebearbetning ingår:

 • tillgång till program online för att upprätta reseräkningar och tidrapportering
 • kontroll av inlämnat underlag
 • semesterårshantering
 • statistik till myndigheter
 • kontrolluppgifter till Skatteverket
 • support för lagar och avtal till personalansvarig
 • pensions- och försäkringsadministration

Kontaktuppgifter

Söker du en specifik person? Se nedan.

Mejladresser till lön och ekonomi,
lon@forvalt.se
ekonomi@forvalt.se

Postadress
Bantorget Redovisning
Box 2106
600 02 Norrköping

Fakturainformation

Vår fakturaadress

Vi anlitar Postnord Scanning för inläsning av alla leverantörsfakturor.

Bantorget Redovisning AB
Fack 55801542
R 855
106 37 Stockholm

Fakturor i SEK
standard.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor i annan valuta
standard.ut.mailinvoice@postenscanning.se

Denna adress måste återfinnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Om facknummer saknas kommer fakturan skickas i retur för komplettering.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss.

Fakturor till bolaget ställs med betalningsvillkoret 30 dagar.

Våra kunders fakturaadress

Bolagsnamn enligt registreringsbevis
Facknummer (åtta siffror i en följd 5580xxxx)
R 855
106 37  Stockholm

Informationskrav och utseende

Dessa uppgifter ska alltid stå på samma ställe på fakturan.

 • Bankgironummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Referens (anges under rubriken “Er referens” på fakturan)
 • OCR-nummer

Skicka fakturan via mejl? Se nedan

Personal

Ing-Marie Axi

VD Bantorget Redovisning

072-454 45 50

Melina Kronberg

Plats- och affärsområdeschef samt löpande lönehantering

073-254 30 31

Jeanette Zetterman

Driftansvarig för ekonomiavdelningen

070-262 77 30

Johanna Ekblad (tjänstledig)

Löpande ekonomi och redovisning kopplat till LO

Oscar Dahlman (tjänstledig)

Löpande ekonomi och redovisning

Sofia Jonsson

Löpande lönehantering

070-286 71 46

Annica Rejsmar

Löpande lönehantering

072-531 36 76

Lena Törnqvist 

Löpande lönehantering

070-262 19 55

Per Björn

Löpande lönehantering

070-333 53 81

Petra Kaistila

Reskontra

070-286 52 13

Weronika Almén

Reskontra

070-286 07 15