Bantorget Egendom AB

Bolaget är ett holdingbolag för LOs fastighetsinnehav. Vi investerar i tillgångsklasserna kontorsfastigheter, markutveckling, hyresbostäder och hotellfastigheter. Vi är aktiva som ägare och arbetar nära våra förvaltare och delägare. Merparten av våra investeringar är delägda vilket vi tycker berikar projekten och ger oss god diversifiering.


Struktur Bantorget Egendom

Mark

Bantorget Egendom har ett flertal pågående markprojekt i Österåkers kommun, Tumba och på Värmdö. Syfte med innehaven är att arbeta fram detaljplanelagd kvartersmark för bostadsändamål.

Läs mer